Účet za socialismus

Před několika lety jsem se zúčastnil diskuze a dnes jsem objevil mé tehdejší poznámky. A tak je sem přetahuji:

 

Pro evu z.,  26.4.2012
Jaroslav Pokorný,
My, co více pamatujeme, můžeme vzpomenout na situaci ve společnosti, po 20 letech vlády komunistů:
V r. 68 nesměli křesťané/katolíci veřejně ve sdělovacích prostředcíh hanobit jiná etnika a občany.
-již od r. 59 byla, díky plošné vakcikani dětí do 14 let, zlikvidována dětská obrna
– v r. 68 byly všechny děti očkovány na náklady společnosti proti všem infekčním chorobám
– díky systematickému a dobře organizovanému vyhledávání nemocných byl minimální výskyt pohlavních chorob a tuberkulosy
– media a všelijací umělci nesměli veřejně hanět staré lidi
– starým občanům byla  i nejvyššími státními představiteli  veřejně projevovaná úcta a dle možností jim bylo přispíváno hmotně, na kulturu i rekreaci
– všechny děti měly povinnost školní docházku která byla kontrolována, takže zde prakticky (oproti vyspělému Západu) vymizela negramotnost
– studium na SŠ a VŠ nezáviselo na hmotné situaci rodiny
– nebyl problém s Cikány; všichni museli pracovat (což mnozí současní obhájci lidských práv považují za veliký zločin), pravda – spíše „chodili do práce“ – ale nebyly s nimi podstatnější problémyveřejně
– díky tomu ve společnosti nebujelo podhoubí rasismu
– děti ve školách byly učeny úctě ke starým lidem, nabádány ke slušnému chování na veřejnosti, zdravení a uvolňování míst v dopravních prostředcích starším lidem a těhotným ženám
– ženám-matkám byla vyjadřována společenská úcta a v rámci možností jim byly poskytovány rozličné výhody kterých se např. britské matky dočkaly teprve před několika lety, matky v USA je nemají vůbec
– společnost vyjadřovala úctu i těhotným studentkám a všelijak jim pomáhala, aby mohly skloubit povinosti studijní s mateřskými
– nepamatuji, že bych se tehdy dočetl, že někde v popelnici byl nalen pohozený novorozenec
– vražd bylo minimálně a byly tvrdě trestány
– žurnalisté všeobecně, ale i vysokoškoláci, dokonce i středoškoláci, ovládali rodný jazyk slovně i písemně
– ve veřejném projevu nesměly být prezentovány vulgarismy
– všeobecně se dbalo na určitou kulturní úroven ve sdělovacích prostředcích
– lichva byla zákonem definována, zakázána a stíhána
– zakázány byly všechny „podnikatelské“ aktivity které by vedly k okrádání a ožebračování rizikových skupin obyvatelstva
– byla zakázána a stíhána prostituce
– obchod s „bílým masem“ byl naprosto nepředstavitelný
– každý kdo chtěl, dostal práci. Když měl práci mohl, pokud byl ochoten sám „přiložit ruku k dílu“, dosáhnout slušného bydlení bez nutnosti zadlužit se na celý život
– smlouvy ke spotřebitelským úvěrům nebylo nutno podrobně, s pomocí právníka, studovat, neboť jejich obsah byl obecně znám a byla naprostá jistota že neobsahují žádnou podvodnou klausuli
– spotřebitelské úvěry a půjčky byly koncipovány tak, aby žadatele následně neuvrhly do bídy
– proto nebyli nutni exekutoři
– po ulicích měst se nepotulovali tisíce lidských trosek přebírajících popelnice a živících se odpadky
– lidské bytosti se neválely omrzlé a ohnilé na ulicích, nemusely žít, hynout a umrzat pod mosty, v kanálech, hřbitovních hrobkách a pod.
– z ČSSR neodtékaly stamiliardy do kapes zahraničních majitelů domácích podniků, takže bylo dost prostředků na sociální účely, podporu dětských a mládežnických kulturních, zájmových, sportovních aktivit
-Československá státní pojišťovna sloužila k zajištění majetku a kompenzaci zdraví občanů a ne jako spolehlivý zdroj vysokých zisků pro zahraniční majitele
– stejně tak státní banky sloužily k zajištění hospodaření státu a občanů a ne k okrádání státu a občanů ve prospěch zahraničních majitelů
– v těch dobách jsem se i ve 4 hod. ráno procházíval uličkami kolem Václavského nám., aniž bych pociťoval nějaké obavy
– kolem „Václaváku“ se totiž nepohybovaly rozličné existence nabízející tu drogy, tu násilí, tu všelicos jiného
– nikdy jsem tehdy nečetl, že by v zahraničí varovali turisty před pražskými taxikáři (dokonce po dobu 20 let)
– v té době byly elektrifikovány prakticky všechny osady a obydlené samoty – samozřejmost, která na vyspělém Západě ještě dlouho samozřejmostí nebyla
– byla zajištěna všeobecná zaměstnanost, takže každý kdo pracovat chtěl se mohl slušně hmotně zajistit. Samozřejmost, která v současných vyspělých státech samozřejmostí zdaleka není. U nás cca 10% nezaměstnaných, ve svobodném, demokratickém Španělsku, kde „komunisté“ vládli pouze v l. 36-39, je nezaměstnanost 20 %, u mládeže 40%, analfabetismus okolo 10%
– pro pracující, rodiny s dětmi i důchodce byla rozsáhlá nabídka rekreačních možností za minimální ceny
– „komunistická“ byrokracie byla jen slabým odvarem současné „demokratické“
– třebaže jsme s „podezřením“ hleděli na „komunistické“ prokurátory, advokáty a soudce, nenapadal nás příměr s nějakými mafiemi
– „komunističtí“ policajti měli respekt, přesto nás v souvislosti s nimi nenapadaly nějaké asociace s mafiánským jednáním

Na závěr (pokud si ještě na něco nevzpomenu) bych chtěl podotknout, že to co se podařilo i „podařilo“ komunistům za 40 let už víme. Musíme si ale počkat (tedy vy, mladí) ještě dalších 20 let, abyste věděli, co se podaří „svobodným demokratům“.

Poznámka: Normálně myslící člověk chápe, že žádný systém není – z objektivních důvodů nemůže být – dokonalý.
Člověk myslící abnormálně, se samozřejmostí sobě vlastní požaduje, aby „nemilovaný“ systém byl absolutně dokonalý, zatímco systému „milovanému“ velkoryse odpouští sebevětší přehmaty.

A dvě „všetečné“ otázky. První pro věřící: „Proč ani po 13 staletích křesťanské Evropy, pod ideovým vedením katolické církve, která se řídila a řídí učením JK a byla/je pod neustálým dohledem Ducha sv. s nímž se denně tisíce kněží, biskupů a papež „radí“, který řídí jejich kroky a osvětluje jejich myšlení, nebylo dosaženo alespoň takového „mizerného“ hmotného zajištění všech občanů, jakého dosáhli hloupí, materialističtí, ateističtí komunisté?“

Druhá pro „bytostné“ demokraty: Proč nyní, když se rozpadla „říše zla“ představovaná soustavou socialistických států, „nevystřelil“ ten svobodný, demokratický, humánní kapitalistický svět strmě vzhůru k zářné společnosti, v níž by lidé byli alespoň spokojení?

 

Recent Entries

  • Odkazy

  • Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.