František Josef I. – katolík nebo liberál?

Na webu Duše a hvězdy, http://www.duseahvezdy.cz/2016/11/21/frantisek-josef-i-katolik-nebo-liberal/  jsem narazil na tento článek z pera katolického historika dr. Radomíra Malého. Protože „tradiční“ katolíci spravující tento web nepřipouštějí „nevhodné“ a „všetečné“ názory, reaguji na svých stránkách.

Rakouský císař, ač katolík, nemohl nereagovat na vývoj ve světě. Katolická náboženská doktrína v souboji s nezávislou vědou již výrazně zaostávala, stejně jako v ekonomické oblasti odcházelo feudální zřízení, v souboji s nastupujícím kapitalismem, do historie. To, co připomínalo nadpřirozeno,  (kontemplativní kláštery, veřejné modlitby, poutě……), bylo celkem přirozeně zatlačeno do pozadí, případně zcela zlikvidováno, protože nijak nebylo schopno prokázat, že se jedná o pravdivá tvrzení – např. že ruce sepjaté k modlitbě vykonají stejně dobrého, případně i více, než ruce pracující ve hmotném světě.

O tom, jak vypadal „církevní dozor nad školami“ pěkně popisuje „modernistický“ kněz a spisovatel J.Š Baar v autobiografickém románu Holoubek.

Samozřejmě i svobodomyslné proudy nabyly v monarchii takové síly, že nebylo možno bránit ani rozvodům katolicky sezdaných manželství. Je samozřejmě otázka, na níž katolický historik dr. Malý raději ani neuvažuje (ani žádný jiný „tradiční“ katolík), jak je možné, že v posvátném manželství, jemuž Všemohoucí Bůh nepochybně žehnal, vůbec docházelo k nějakým neshodám.

Skutečně škoda, že nástupce Františka Josefa, bl. (blahoslavený) Karel I. vládl jen 2 roky. Bylo by zajímavé zvědět, jaké asi divy by se pod jeho vládou udály. Troufám si tvrdit, že žádné.

 

A jedna vzpomínka mého otce. Vyprávěl, jak řídící učitel v naší vesnické škole, v době monarchie, každé ráno vedl žactvo do kostela na mši a tam hrál na varhany. Když v r. 1918 vznikla republika, sklapl pultík, sebral noty, a se slovy: „Už nemusím!“ více do kostela nevkročil.

 

Recent Entries

  • Odkazy

  • Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.